Standarde de formare si module

Home / Rezultate / Standarde de formare si module

Este vorba despre transferul competentelor profesionale de profil în unitati de invatare, comparabile intre ele, sa le descrie in module pe care partenerii le pot integra in cadrul ofertelor lor de formare. Aceste instrumente fac concreta formarea, care va putea fi adaptata la specificul local si la diferite metode nationale de invatare.