Grupa na rzecz Integracji Europejskiej (GIE)

Home / Wzmacniacz / Grupa na rzecz Integracji Europejskiej (GIE)

Grupa na rzecz Integracji Europejskiej (GIE) to organizacja pozarządowa utworzona w 2002 roku, położony w Pitesti (południe Rumunii, 120 km od Bukaresztu). Ma on na celu przyczynić się do integracji z UE poprzez edukacyjnego, profesjonalny trening i kulturalnych. GIE ma 14 w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy i realizuje duże spektrum działań: LLL i VET teoretyczny i pole badań, analiz, przetwarzania danych, studia porównawcze, rozwój kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego strategii i metodologii. Działania GIE koncentrują się zatem na projektowaniu programów nauczania, rozwoju materiałów edukacyjnych, oceny, oceny procesu dydaktycznego, opracowanie materiałów upowszechniających. GIE akredytowało, przez Krajowy Urząd ds kwalifikacji, serii kursów zawodowych oraz dostawcy trening wurde znanej w regionie Arges.

GIE jest członkiem-założycielem TANDEM plus ponadnarodowej sieci, grupa 21 organizacji z 11 krajów, nie buduje nowych sposobów działania dla polityki w zakresie integracji społecznej i walki przeciwko biedzie wykonawcze.

GIE udział w projektach UE (www.gie.ro), w ramach programu PHARE, Lifelong Learning Programme, Erasmus +, Sprawiedliwości, funduszy strukturalnych. GIE ma doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi (młodzieży, osób starszych, kobiet, migrantów, bezrobotnych, niepełnosprawnych, Ethnics Roma) komu świadczyć usługi na rzecz edukacji i kształcenia, zdrowia i opieki, wsparcia finansowego, integracji społecznej, komunikacji, integracji na rynku pracy.

http://www.gie.ro