Fundacja Barka

Home / Wzmacniacz / Fundacja Barka

Fundacja Barka jest obywatelską organizacją założoną w 1989 roku przez Tomasza i Barbarę Sadowskich. W przejściowym okresie po upadku komunizmu narosły problemy z bezrobociem, nadużywaniem alkoholu czy eksmisji. Dzisiaj, Fundacja Barka jest organizacją matką, jedną z 50 podmiotów zrzeszonych w międzynarodowej Sieci Barki. W ramach Sieci funkcjonuje holistyczny systemem pomocy osobie chcącej odbudować swoje życie.

Barka rozpoczęła pięć programów:
I. program Wspólnot (rodzinne miejsca na odbudowę tożsamości)
II. program edukacji i reintegracji społecznej i zawodowej (poprzez centra integracji społecznej, stowarzyszenia i grupy samokształceniowe)
III. Program zatrudnienia (tworzenie przedsiębiorstw społecznych)
IV. Program dostępnego budownictwa (osiedla budownictwa społecznego i ekologicznego)
V. Tworzenie lokalnych partnerstw (dla promowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce i Europie).

Sama Barka prowadzi dwa ośrodki rekreacyjne, gospodarstwo ekologiczne i restauracje, które tworzą miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie.

http://barka.org.pl/node/115