SYSTEM OCENY

Home / REZULTATY / SYSTEM OCENY

Celem jest sprawdzenie umiejętności nabytych w ramach szkolenia. Zasadnicze znaczenie ma opracowanie wspólnych elementów zapewniających uzyskanie ocenianych kompetencji. System oceny musi umożliwiać wzajemne zaufanie między operatorami. System oceny da jasną wspólną strukturę, ale uwzględnia również specyfikę lokalnych warunków żywnościowych. Prowadzi to do certyfikacji uznanej przez partnerów projektu.

ANEKS 3 STANDARDY I METODY OCENIANIA „EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO”