PROFIL KOMPETENCJI

Home / REZULTATY / PROFIL KOMPETENCJI

W oparciu o metodologię ECVET i po debacie z zainteresowanymi stronami, ma ona na celu pomoc ośrodkom kształcenia zawodowego w doprecyzowaniu ich oferty szkoleniowej oraz wspieraniu tworzenia trwałych praktyk i ich transferu w ramach programów szkoleniowych.

ANEKS 1 – PROFIL ZAWODOWY EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO