KONTEKST

Home / KONTEKST

Żywność zwykle przejeżdża średnio 1500 km przed dotarciem na stołu europejskiego konsumenta.

Po przeciwnej stronie, do praktyk intensywnego rolnictwa, do masowej dystrybucji lub do obaw związanych z ochroną środowiska, rozwija się światowy i głęboki ruch wokół żywności i rolnictwa w celu promowania zrównoważonych praktyk w zakresie produkcji i konsumpcji wysokiej jakości produktów (w zakresie zdrowia i smaku).

Projekty są rozwijane w całej Europie, zarówno formalne, jak i nieformalne, angażując obywateli, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, grupy terytorialne, władze publiczne itp., od produkcji do konsumpcji.

Niemniej jednak ten sektor, który może oferować wiele stałych i satysfakcjonujących miejsc pracy (szczególnie osobom o niskim statusie), pociąga za sobą duże zapotrzebowanie na szkolenia.

Wystąpiły niedociągnięcia w opracowywaniu przepisów dotyczących szkoleń, trudności w dostępie dla słabszych grup i słabości w promowaniu zdrowych i zrównoważonych nawyków żywieniowych.