Przedstawienie rezultatów pracy nad systemem oceniania w ramach projektu „Eco Restaurateur”

Activities, multiplier events
8 lipca 2017 członkowie Sieci Barki spotykali się na dorocznym walnym zebraniu. Podczas tego spotkania przedstawiciela Fundacji Barka Pani Maria Sadowska przedstawiła partnerom wyniki IO2 - systemu oceny projektu "Eco-Restaurateur". Podczas spotkania obecne były: firmy zewnętrzne w zakresie szkoleń i gastronomii, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej z całej Polski (centra kształcenia zawodowego), stowarzyszenia zajmujące się wykluczeniem społecznym, oddziały Barki międzynarodowych tworzone w Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Islandii.
Read More

Podsumowanie prac nad stworzeniem programu szkolenia eko-umiejętności dla pracowników pomocy kuchennej

Activities, multiplier events
26 czerwca odbyło się podsumowanie działań projektowych dla partnerów zewnętrznych Barki, na którym zaprezentowaliśmy wyniki pracy nad stworzeniem sylabusa – narzędzia edukacyjnego na szkolenia z „eko-umiejętności” dla przyszłych pracowników pomocy kuchennej. Uczestnikami wizyt byli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji oraz firm szkoleniowych. Pojawiła się żywa dyskusja, czy rynek pracy potrzebuje takich umiejętności i czy to szkolenie rzeczywiście dostarczy uczestnikom umiejętności, które pomogą im znaleźć pracę na rynku pracy.
Read More