Przedstawienie rezultatów pracy nad systemem oceniania w ramach projektu „Eco Restaurateur”

Activities, multiplier events
8 lipca 2017 członkowie Sieci Barki spotykali się na dorocznym walnym zebraniu. Podczas tego spotkania przedstawiciela Fundacji Barka Pani Maria Sadowska przedstawiła partnerom wyniki IO2 - systemu oceny projektu "Eco-Restaurateur". Podczas spotkania obecne były: firmy zewnętrzne w zakresie szkoleń i gastronomii, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej z całej Polski (centra kształcenia zawodowego), stowarzyszenia zajmujące się wykluczeniem społecznym, oddziały Barki międzynarodowych tworzone w Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Islandii.
Read More

Podsumowanie prac nad stworzeniem programu szkolenia eko-umiejętności dla pracowników pomocy kuchennej

Activities, multiplier events
26 czerwca odbyło się podsumowanie działań projektowych dla partnerów zewnętrznych Barki, na którym zaprezentowaliśmy wyniki pracy nad stworzeniem sylabusa – narzędzia edukacyjnego na szkolenia z „eko-umiejętności” dla przyszłych pracowników pomocy kuchennej. Uczestnikami wizyt byli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji oraz firm szkoleniowych. Pojawiła się żywa dyskusja, czy rynek pracy potrzebuje takich umiejętności i czy to szkolenie rzeczywiście dostarczy uczestnikom umiejętności, które pomogą im znaleźć pracę na rynku pracy.
Read More
Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Activities, Steering Commitees
W dniach 9-10 lutego partnerzy projektu spotkali się w Polsce. Debatowano w Barce na temat tworzenia modelu edukacyjnego dla pracowników na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznego podejścia do pracy w kuchni. Celem tych działań jest wyposażenie osób z grup marginalizowanych w dodatkową wiedzę i umiejętności, aby ułatwić im znalezienie pracy. W ramach projektu zadaniem jest stworzenie profilu zawodowego pracowników eko- restauracji, stworzenie materiałów i narzędzi do odpowiednich szkoleń oraz treningów, a także organizacja wydarzeń poszerzających wiedzę i świadomość ekologiczną w kontekście prowadzenia restauracji. Podczas wizyty partnerzy mieli okazję odwiedzić spółdzielnię socjalną „Wspólny Stół”, która działa w oparciu o eko zasady, a także korzysta z produktów z gospodarstwa ekologicznego prowadzonego przez Fundację Barka w Chudobczycach 60 km od Poznania.
Read More