Przedstawienie rezultatów pracy nad systemem oceniania w ramach projektu „Eco Restaurateur”

Activities, multiplier events
8 lipca 2017 członkowie Sieci Barki spotykali się na dorocznym walnym zebraniu. Podczas tego spotkania przedstawiciela Fundacji Barka Pani Maria Sadowska przedstawiła partnerom wyniki IO2 - systemu oceny projektu "Eco-Restaurateur". Podczas spotkania obecne były: firmy zewnętrzne w zakresie szkoleń i gastronomii, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej z całej Polski (centra kształcenia zawodowego), stowarzyszenia zajmujące się wykluczeniem społecznym, oddziały Barki międzynarodowych tworzone w Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Islandii.
Read More

Podsumowanie prac nad stworzeniem programu szkolenia eko-umiejętności dla pracowników pomocy kuchennej

Activities, multiplier events
26 czerwca odbyło się podsumowanie działań projektowych dla partnerów zewnętrznych Barki, na którym zaprezentowaliśmy wyniki pracy nad stworzeniem sylabusa – narzędzia edukacyjnego na szkolenia z „eko-umiejętności” dla przyszłych pracowników pomocy kuchennej. Uczestnikami wizyt byli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji oraz firm szkoleniowych. Pojawiła się żywa dyskusja, czy rynek pracy potrzebuje takich umiejętności i czy to szkolenie rzeczywiście dostarczy uczestnikom umiejętności, które pomogą im znaleźć pracę na rynku pracy.
Read More
Wizyta studyjna dla przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu oraz dziennikarzy

Wizyta studyjna dla przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu oraz dziennikarzy

Senza categoria
Podczas organizowanego 8 sierpnia 2016 r. seminarium "Kulinarny fenomen na mapie Poznania - spółdzielnie socjalne osób prawnych", rozmawialiśmy o pierwszym roku działalności Dobrej Kawiarni oraz Restauracji Wspólny Stół i Kantyna w kontekście poszerzania możliwości zatrudniania osób z grup marginalizowanych w branży gastronomicznej. Interesującym pomysł na rozwój przedsiębiorstw społecznych o profilu kulinarnym zaprezentowała Maria Sadowska - członek Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a jednocześnie polski przedstawiciel w europejskim Programie "Eco-Restaurateur". W prelekcji pt. "Eco-catering, jako szansa rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych", przedstawiła rezultaty pracy międzynarodowych partnerów nad stworzeniem modelu edukacji pracowników pracujących na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznej pracy w kuchni. Pierwszym etapem projektu było stworzenie profilu kompetencji eko pomocy kuchennej. Dodatkowo wskazała, jak wysokie wymagania w przestrzeganiu standardów w restauracjach ekologicznych mogą być atutem w działalności gastronomicznych przedsiębiorstw społecznych -…
Read More
Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Activities, Steering Commitees
W dniach 9-10 lutego partnerzy projektu spotkali się w Polsce. Debatowano w Barce na temat tworzenia modelu edukacyjnego dla pracowników na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznego podejścia do pracy w kuchni. Celem tych działań jest wyposażenie osób z grup marginalizowanych w dodatkową wiedzę i umiejętności, aby ułatwić im znalezienie pracy. W ramach projektu zadaniem jest stworzenie profilu zawodowego pracowników eko- restauracji, stworzenie materiałów i narzędzi do odpowiednich szkoleń oraz treningów, a także organizacja wydarzeń poszerzających wiedzę i świadomość ekologiczną w kontekście prowadzenia restauracji. Podczas wizyty partnerzy mieli okazję odwiedzić spółdzielnię socjalną „Wspólny Stół”, która działa w oparciu o eko zasady, a także korzysta z produktów z gospodarstwa ekologicznego prowadzonego przez Fundację Barka w Chudobczycach 60 km od Poznania.
Read More