Wizyty studyjne

Multiplier events (eventy rozpowszechniające) skierowane do osobowości na wysokim szczeblu w sektorach takich jak Edukacja, Żywność i sektory Społeczne, w celu prezentowania dobrych praktyk i intelektualnych wyników projektu.