PROJEKT
PROJEKT
KONTEKST
KONTEKST
Żywność zwykle przejeżdża średnio 1500 km przed dotarciem na stołu europejskiego konsumenta. Po przeciwnej stronie, do praktyk intensywnego rolnictwa, do masowej dystrybucji lub do obaw związanych z ochroną środowiska, rozwija się światowy i głęboki ruch wokół żywności i rolnictwa w celu promowania zrównoważonych praktyk w zakresie produkcji i konsumpcji wysokiej jakości produktów (w zakresie zdrowia i smaku). Projekty są rozwijane w całej Europie, zarówno formalne, jak i nieformalne, angażując obywateli, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, grupy terytorialne, władze publiczne itp., od produkcji do konsumpcji. Niemniej jednak ten sektor, który może oferować wiele stałych i satysfakcjonujących miejsc pracy (szczególnie osobom o niskim statusie), pociąga za sobą duże zapotrzebowanie na szkolenia. Wystąpiły niedociągnięcia w opracowywaniu przepisów dotyczących szkoleń, trudności w dostępie dla słabszych grup i słabości w promowaniu zdrowych i zrównoważonych nawyków żywieniowych.
CELE
CELE
Celem projektu „Eco-restaurateur” jest opracowanie certyfikacji ekologicznych restauracji na szczeblu UE w celu: Wspierania projektowania ofert szkoleniowych Ułatwiania dostępu dla grup najbardziej podatnych na zagrożenia (narzędzia i materiały dydaktyczne opracowane z uwzględnieniem kluczowych umiejętności) <ul> <li>Upowszechnianie dobrych praktyk w zwyczajach żywieniowych (rozpowszechnianie zasobów szerokiej publiczności)</li> </ul>

O NAS

Ta strona jest dedykowana projektowi Eco-Restaurateur.

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Outputs

PROFIL KOMPETENCJI
STANDARDY SZKOLENIA I MODUŁY
SYSTEM OCENY

Multiplier events

Wizyty studyjne
Multiplier events (eventy rozpowszechniające) skierowane do osobowości na wysokim szczeblu w sektora
Read More
Targi zrównoważonej żywności
Wydarzenia publiczne włączane w tematyczne targi dotyczące zrównoważonego rozwoju, żywności i turyst
Read More
Konferencje międzynarodowe
Końcowe wydarzenie upowszechniające na szczeblu ponadnarodowym w celu promowania dalszego wcielania
Read More
Przedstawienie rezultatów pracy nad systemem oceniania w ramach projektu „Eco Restaurateur”
lipiec 10, 2017
8 lipca 2017 członkowie Sieci Barki spotykali się na dorocznym walnym zebraniu. Podczas tego spotkania przedstawiciela Fundacji Barka Pani Maria Sadowska przedstawiła partnerom wyniki IO2 -
Podsumowanie prac nad stworzeniem programu szkolenia eko-umiejętności dla pracowników pomocy kuchennej
czerwiec 27, 2017
26 czerwca odbyło się podsumowanie działań projektowych dla partnerów zewnętrznych Barki, na którym zaprezentowaliśmy wyniki pracy nad stworzeniem sylabusa – narzędzia edukacyjnego na szkole
Wizyta studyjna partnerów w Polsce
Wizyta studyjna partnerów w Polsce
luty 21, 2016
W dniach 9-10 lutego partnerzy projektu spotkali się w Polsce. Debatowano w Barce na temat tworzenia modelu edukacyjnego dla pracowników na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznego

Partners

Follow us