Wizyta studyjna dla przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu oraz dziennikarzy

Wizyta studyjna dla przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu oraz dziennikarzy

Senza categoria
Podczas organizowanego 8 sierpnia 2016 r. seminarium "Kulinarny fenomen na mapie Poznania - spółdzielnie socjalne osób prawnych", rozmawialiśmy o pierwszym roku działalności Dobrej Kawiarni oraz Restauracji Wspólny Stół i Kantyna w kontekście poszerzania możliwości zatrudniania osób z grup marginalizowanych w branży gastronomicznej. Interesującym pomysł na rozwój przedsiębiorstw społecznych o profilu kulinarnym zaprezentowała Maria Sadowska - członek Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a jednocześnie polski przedstawiciel w europejskim Programie "Eco-Restaurateur". W prelekcji pt. "Eco-catering, jako szansa rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych", przedstawiła rezultaty pracy międzynarodowych partnerów nad stworzeniem modelu edukacji pracowników pracujących na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznej pracy w kuchni. Pierwszym etapem projektu było stworzenie profilu kompetencji eko pomocy kuchennej. Dodatkowo wskazała, jak wysokie wymagania w przestrzeganiu standardów w restauracjach ekologicznych mogą być atutem w działalności gastronomicznych przedsiębiorstw społecznych -…
Read More
Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Wizyta studyjna partnerów w Polsce

Activities, Steering Commitees
W dniach 9-10 lutego partnerzy projektu spotkali się w Polsce. Debatowano w Barce na temat tworzenia modelu edukacyjnego dla pracowników na stanowisku pomoc kuchenna w obszarze ekologicznego podejścia do pracy w kuchni. Celem tych działań jest wyposażenie osób z grup marginalizowanych w dodatkową wiedzę i umiejętności, aby ułatwić im znalezienie pracy. W ramach projektu zadaniem jest stworzenie profilu zawodowego pracowników eko- restauracji, stworzenie materiałów i narzędzi do odpowiednich szkoleń oraz treningów, a także organizacja wydarzeń poszerzających wiedzę i świadomość ekologiczną w kontekście prowadzenia restauracji. Podczas wizyty partnerzy mieli okazję odwiedzić spółdzielnię socjalną „Wspólny Stół”, która działa w oparciu o eko zasady, a także korzysta z produktów z gospodarstwa ekologicznego prowadzonego przez Fundację Barka w Chudobczycach 60 km od Poznania.
Read More