ЦЕЛИ

Home / ПРОЕКТ / ЦЕЛИ

Проектът има за задача да разработи сертификат за „еко-ресторантьор“ на европейско равнище с цел да подпомогне структурирането на обучителния процес; да улесни достъпа до уязвимите социални групи (чрез разработване на образователни инструменти и материали, като се отчитат ключовите компетентности) и да разпространи добри практики по отношение на навиците, свързани с храната, като разпространи разработените ресурси до широка публика.