ПРОЕКТ

Home / ПРОЕКТ

Проектът „Еко-ресторантьор, за устойчиво хранене“ има за цел да отговори на нуждите по отношение на изискваните умения за бързо развиващия се и бележещ икономически растеж сектор на устойчиво произведената храна, визирайки органичното и местното производство. Задачата му е да свърже чрез най-точните инструменти на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) уменията, приложими на пазара на труда. По този начин профилите от компетенции, стандартите и инструментите за обучение, системата за оценка биват разработени в контакт с икономически заинтересованите страни.