Meeting in Kyustendil (Bulgaria)

Activities, Steering Committee
Част от проекта са регулярните срещи на партньорите, които биват  организирани всеки път в държавата на различен партньор по проекта. През октомври 2016 бе проведена среща на територията на България в град Кюстендил. Освен основните дискусии, посветени на интелектуалните продукти и работните задачи по проекта, в програмата бе включено и посещение на годишния Празник на плодородието в Кюстендил. На събитието бяха представени продукти на занаятчии  и земеделски производители от последната реколта на района и нови сортове. Проведени бяха конкурси за най-красиво аранжиран щанд и най-едра ябълка. В програмата на празника бе включена и изложба и демонстрации на здравословни храни и домашно приготвени зимнини.
Read More