СТАНДАРТ И МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Home / РЕЗУЛТАТИ / СТАНДАРТ И МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Целта е профилът от компетенции да се сведе до сравними по между си компоненти, сформиращи модули, които да бъдат интегрирани в обучителните програми на партньорите по проекта. Тези инструменти ще позволят да се конкретизират обученията, които ще могат да се адаптират към местните особености и различните национали методи за обучение.

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПОМОЩ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
поддържане на документи