СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Home / РЕЗУЛТАТИ / СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Целта е да бъдат признати уменията, придобити чрез обучението. Задачата е да се изградят общи елементи, за да се гарантира, че оценяваните умения са добре усвоени. Разработената система за оценяване ще даде ясна обща структура, но ще позволява да се вземат предвид особеностите на местния контекст. Резултатът от системата за оценка ще бъде издаване на сертификат, признат между партньорите по проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БЩА РАМКА И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА „ЕКО-ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ“