РЕЗУЛТАТИ

Home / РЕЗУЛТАТИ

Проектът реализира три нови интелектуални продукта:

  • Профил на компетенциите на помощник-кухня в сферата на устойчивото хранене
  • Система за оценка

Набор от стандарти и модули за обучение