SCF (Scuola Centrale Formazione)

Home / партньори / SCF (Scuola Centrale Formazione)

SCF (Scuola Centrale Formazione) е национална институция за професионално обучение, призната от Министерството на труда по силата на закон 40/87, съставена от 43 институции, управляващи общо 86 учебни центъра в 10 региона. SCF работи основно за осигуряване на представителна и ефективна координация на действията на всички членове със специален акцент върху методологиите, оценяването, иновациите и трансфера на добри практики.

SCF насърчава проекти и дейности в подкрепа на човешките ресурси, реални протагонисти в курсовете за обучение. Поради тази причина организацията организира и подкрепя обучителни дейности и насърчава развитието на услуги, за да станат дейностите на включените институции все по-подходящи и конкурентоспособни. SCF активно участва и в европейски проекти от 2000 г. насам.

Основните бенефициенти на нашите образователни дейности са младежите във възрастовата група 15-20 години и нискоквалифицираните хора.

През 2015 г. членовете на SCF са реализирали общо 14 537 162 часа обучение (данни, изпратени до Министерството на труда) за общо 19 499 бенефициента, като са провели 1 298 обучителни курса.

www.scformazione.org

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE

Via Guglielmo Marconi 49
40122 Bologna – Italia

e-mail