L’AID Hainaut Centre

Home / партньори / L’AID Hainaut Centre

L’AID Hainaut Centre е център за обучение с цел социална и професионална интеграция, която разработва и провежда обучения чрез работа  в сферата на ресторантьорството посредством своя ресторант „le Goût d’Apprendre“ (Вкусът към учението).

http://www.aid-hainautcentre.be