CIEP de Liège

Home / партньори / CIEP de Liège

CIEP de Liège е движение за продължаващо образование на Християнското работническо движение, което организира мероприятия и обучения, свързани с различни кампании, тематични групи или географски зони.

http://www.mocliege.org