Barka Foundation

Home / партньори / Barka Foundation

Фондация Барка (Barka Foundation) е гражданска организация, създадена през 1989 г. от Томас и Барбара Садовски. Създадена след падането на комунизма, един труден период на преход с проблемите на безработицата, пристрастяването и евикцията, днес Фондация Барка е организация майка на 50 организации, членуващи в международната Мрежа Барка. Мрежата работи с холистична система, организирана с цел да помогне на уязвимия човек да възстанови живота си.

Барка стартира пет програми:

  1. Общностна програма (създаване на семейно пространство и възстановяване на идентичността)
  2. Програма за образование и социална и професионална реинтеграция (чрез центровете за социална интеграция, асоциации и групи за самообучение)
  • Програма за заетост (създаване на социални предприятия)
  1. Програма за достъпни жилища (чрез строителство на социални и екологични селища)
  2. Програма за създаване на местни партньорства (за насърчаване на социалното предприемачество в Полша и Европа).

Барка самостоятелно управлява два курорта за отдих, биологични ферми и ресторанти, които създават работни места за социално изключени хора.

http://barka.org.pl/node/115