Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП)

Home / Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП)

Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) е организация с нестопанска цел, която подкрепя, насърчава и представлява интересите на своите членове и допринася за развитието на регионалното и международното икономическо сътрудничество. Камарата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Всички цели и задачи на КТПП са ориентирани към създаване на благоприятна икономическа среда за българския бизнес и улесняване на дейностите му.
КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия, в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество.

http://www.cci-kn.org