ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Home / ДЕЙНОСТИ / СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ / ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Събития за разпространение, насочени към личности от високо ниво в сферата на образованието, хранителния и социалния сектор, с цел представяне на добри практики и интелектуалните продукти на проекта