ДЕЙНОСТИ

Home / ДЕЙНОСТИ
 • Различни видове дейности се осъществяват в рамките на проекта като:
  – Срещи на управляващия комитет
  – Събития, включващи:
  Проучвателни посещения
  Изложения за устойчивост
  Международна конференция